Nijmegen

LUX

Adieu les Cons
7.0★

Adieu les Cons

vandaag do 15:55
morgen vr 20:50
zaterdag za 15:55
zondag zo 20:50
maandag ma 15:55
dinsdag di 20:50
woensdag wo ...
Aznavour, le regard de Charles
7.1★

Aznavour, le regard de Charles

vandaag do 13:00
morgen vr 19:30
zaterdag za 13:15
19:45
zondag zo 13:00
maandag ma 19:45
dinsdag di 19:45
woensdag wo 13:00
Buurman & Buurman: Bakken en grillen
7.8★

Buurman & Buurman: Bakken en grillen

vandaag do 15:30
morgen vr 15:30
zaterdag za 15:00
zondag zo 15:30
maandag ma 15:30
dinsdag di 15:30
woensdag wo 15:30
CatVideoFest 2021
6.9★

CatVideoFest 2021

vandaag do ...
morgen vr ...
zaterdag za ...
zondag zo 15:15
19:15
maandag ma ...
dinsdag di ...
woensdag wo ...
Cidade de Deus
8.6★

Cidade de Deus

vandaag do ...
morgen vr ...
zaterdag za 15:00
zondag zo ...
maandag ma ...
dinsdag di ...
woensdag wo ...
De ApenPrins
6.9★

De ApenPrins

vandaag do 15:15
morgen vr 15:15
zaterdag za ...
zondag zo 15:15
maandag ma 15:15
dinsdag di 15:15
woensdag wo 15:15
De Slag Om De Schelde
7.5★

De Slag Om De Schelde

vandaag do 13:00
19:00
morgen vr 13:00
19:00
zaterdag za 16:00
19:00
zondag zo 13:00
19:00
maandag ma 13:00
dinsdag di 13:00
19:00
woensdag wo 13:00
Dropje

Dropje

vandaag do 13:15
morgen vr 13:15
zaterdag za 13:15
zondag zo 13:15
maandag ma 13:15
dinsdag di 13:15
woensdag wo 13:15
Effacer l'historique
5.8★

Effacer l'historique

vandaag do 18:45
morgen vr 13:45
zaterdag za 18:45
zondag zo 13:45
maandag ma 18:45
dinsdag di 13:45
woensdag wo 18:45
Envole-Moi
6.1★

Envole-Moi

vandaag do 13:45
morgen vr 18:45
zaterdag za 13:45
zondag zo 18:45
maandag ma 13:45
dinsdag di 18:45
woensdag wo 13:45
Falling
6.4★

Falling

vandaag do 21:15
morgen vr 21:15
zaterdag za 21:15
zondag zo 15:55
maandag ma 20:55
dinsdag di 15:55
woensdag wo 20:55
Gunda
7.4★

Gunda

vandaag do 15:30
morgen vr 20:00
zaterdag za ...
zondag zo 20:00
maandag ma 15:30
dinsdag di 13:30
woensdag wo ...
Jazz on a Summer's Day
8.0★

Jazz on a Summer's Day

vandaag do 19:15
morgen vr 19:15
zaterdag za 19:15
zondag zo 17:10
maandag ma 21:30
dinsdag di 17:00
woensdag wo 21:30
La virgen de agosto
6.7★

La virgen de agosto

vandaag do ...
morgen vr ...
zaterdag za ...
zondag zo ...
maandag ma 19:00
dinsdag di ...
woensdag wo ...
Land
6.6★

Land

vandaag do ...
morgen vr 13:15
zaterdag za 13:15
zondag zo 15:15
maandag ma 13:15
dinsdag di ...
woensdag wo ...
Le meilleur reste à venir
6.6★

Le meilleur reste à venir

vandaag do 16:40
21:30
morgen vr 16:40
21:30
zaterdag za 16:30
21:30
zondag zo 16:40
21:30
maandag ma 16:40
21:30
dinsdag di 16:40
21:30
woensdag wo 16:40
Le sorelle Macaluso
6.2★

Le sorelle Macaluso

vandaag do 14:30
19:00
morgen vr 14:30
19:00
zaterdag za 14:30
19:00
zondag zo 13:10
maandag ma 14:30
19:00
dinsdag di 14:30
19:00
woensdag wo 14:30
19:00
Minari
7.5★

Minari

vandaag do 16:40
21:10
morgen vr 16:40
21:10
zaterdag za 16:40
21:10
zondag zo 16:50
21:10
maandag ma 16:40
21:10
dinsdag di 16:40
21:10
woensdag wo 16:40
21:10
Mitra
7.1★

Mitra

vandaag do 13:45
18:45
morgen vr 13:45
18:45
zaterdag za 13:45
18:45
zondag zo 13:45
18:45
maandag ma 13:45
18:45
dinsdag di 13:45
18:45
woensdag wo 13:45
18:45
My Salinger Year
6.3★

My Salinger Year

vandaag do 20:00
morgen vr ...
zaterdag za 15:30
zondag zo ...
maandag ma ...
dinsdag di 15:30
woensdag wo 20:00
Night of the Kings
6.5★

Night of the Kings

vandaag do 13:30
morgen vr 13:30
zaterdag za 13:30
zondag zo 13:30
maandag ma 13:30
dinsdag di ...
woensdag wo ...
Nomadland
7.4★

Nomadland

vandaag do 17:00
21:45
morgen vr 17:00
21:45
zaterdag za 17:00
21:45
zondag zo 17:00
21:45
maandag ma 17:00
21:45
dinsdag di 17:00
21:45
woensdag wo 17:00
21:45
Paolo Conte, It’s Wonderful
6.6★

Paolo Conte, It’s Wonderful

vandaag do ...
morgen vr ...
zaterdag za ...
zondag zo 16:00
19:15
maandag ma 19:15
dinsdag di 19:15
woensdag wo 19:15
Quo Vadis Aida?

Quo Vadis Aida?

vandaag do 16:50
21:30
morgen vr 16:50
21:30
zaterdag za 21:30
zondag zo 16:50
maandag ma 16:50
21:45
dinsdag di 16:50
21:45
woensdag wo 16:50
21:45
Shadow Game
8.3★

Shadow Game

vandaag do 13:00
morgen vr 13:00
zaterdag za 15:15
zondag zo 13:00
maandag ma 13:00
dinsdag di 13:00
woensdag wo 13:00
19:00
Stormwind - in zwaar weer
6.4★

Stormwind - in zwaar weer

vandaag do ...
morgen vr ...
zaterdag za ...
zondag zo ...
maandag ma ...
dinsdag di ...
woensdag wo 13:30
Strawberry Mansion
6.8★

Strawberry Mansion

vandaag do 20:55
morgen vr 15:55
zaterdag za 20:55
zondag zo 21:45
maandag ma 16:00
dinsdag di 16:00
woensdag wo 15:55
Supernova
6.8★

Supernova

vandaag do 14:35
19:15
morgen vr 14:35
19:15
zaterdag za 13:00
19:15
zondag zo 14:35
19:15
maandag ma 14:35
19:15
dinsdag di 14:35
19:15
woensdag wo 14:35
19:15
The Green Knight
7.5★

The Green Knight

vandaag do 16:00
21:00
morgen vr 16:00
21:00
zaterdag za 21:00
zondag zo 21:00
maandag ma 21:00
dinsdag di 21:00
woensdag wo 16:00
21:00
The Painter and the Thief
7.6★

The Painter and the Thief

vandaag do 19:30
morgen vr 13:00
zaterdag za 13:00
zondag zo 19:30
maandag ma 13:00
dinsdag di 13:00
woensdag wo 19:30
The World to Come
6.2★

The World to Come

vandaag do 17:00
morgen vr 16:00
zaterdag za 16:00
zondag zo 21:30
maandag ma 16:00
dinsdag di 21:30
woensdag wo 17:00
This Is Not a Burial, It's a Resurrection
7.3★

This Is Not a Burial, It's a Resurrection

vandaag do ...
morgen vr 15:30
zaterdag za 19:30
zondag zo 15:30
maandag ma 19:30
dinsdag di 19:30
woensdag wo 15:30
Tokyo Story
8.2★

Tokyo Story

vandaag do ...
morgen vr ...
zaterdag za ...
zondag zo ...
maandag ma ...
dinsdag di ...
woensdag wo 21:15
Ainbo: Heldin van de Amazone
4.7★

Ainbo: Heldin van de Amazone 2D

vandaag do 09:45
12:30
morgen vr 11:05
13:05
15:10
zaterdag za 11:05
13:00
15:00
zondag zo 10:00
12:15
maandag ma 11:05
12:30
dinsdag di 11:00
12:30
woensdag wo 11:10
12:45
Ainbo: Heldin van de Amazone
4.7★

Ainbo: Heldin van de Amazone 3D

vandaag do 14:10
morgen vr ...
zaterdag za ...
zondag zo 14:45
maandag ma 15:50
dinsdag di 15:50
woensdag wo 14:40
All About E
4.9★

All About E

vandaag do ...
morgen vr ...
zaterdag za ...
zondag zo 11:00
maandag ma ...
dinsdag di ...
woensdag wo ...
Black Widow
6.9★

Black Widow 2D

vandaag do ...
morgen vr ...
zaterdag za ...
zondag zo 18:30
maandag ma 20:45
dinsdag di 21:30
woensdag wo 20:45
Black Widow
6.9★

Black Widow 3D

vandaag do 19:30
morgen vr 20:15
zaterdag za 20:30
zondag zo ...
maandag ma ...
dinsdag di ...
woensdag wo ...
Blackpink The Movie

Blackpink The Movie 2D

vandaag do ...
morgen vr ...
zaterdag za ...
zondag zo 16:00
maandag ma ...
dinsdag di ...
woensdag wo ...
Bon Bini: Judeska in da House
6.2★

Bon Bini: Judeska in da House

vandaag do 17:30
morgen vr 15:20
zaterdag za 15:20
zondag zo 17:10
maandag ma 16:30
dinsdag di 16:30
woensdag wo 17:45
Buurman & Buurman: Bakken en grillen
7.8★

Buurman & Buurman: Bakken en grillen

vandaag do ...
morgen vr 09:30
zaterdag za 09:30
zondag zo 09:40
maandag ma 09:30
dinsdag di 09:30
woensdag wo 09:30
De Boss Baby: Familiezaken
5.9★

De Boss Baby: Familiezaken 2D

vandaag do 09:40
12:15
14:45
morgen vr 12:00
zaterdag za 11:50
zondag zo 14:00
maandag ma 10:00
15:15
dinsdag di 10:00
15:15
woensdag wo 10:15
14:00
De Boss Baby: Familiezaken
5.9★

De Boss Baby: Familiezaken 3D

vandaag do ...
morgen vr 13:00
zaterdag za 15:50
zondag zo 11:30
maandag ma ...
dinsdag di ...
woensdag wo ...
De Croods 2: Een nieuw begin
7.0★

De Croods 2: Een nieuw begin 2D

vandaag do 09:30
15:15
morgen vr 12:00
zaterdag za 12:00
zondag zo 10:45
15:15
maandag ma 12:45
dinsdag di 12:45
woensdag wo 13:30
15:30
De Croods 2: Een nieuw begin
7.0★

De Croods 2: Een nieuw begin 3D

vandaag do ...
morgen vr 14:15
zaterdag za 14:15
zondag zo ...
maandag ma ...
dinsdag di ...
woensdag wo ...
De Flummels
5.9★

De Flummels 2D

vandaag do 09:30
14:20
morgen vr 09:30
11:30
13:30
zaterdag za 09:30
11:30
13:30
zondag zo 12:05
maandag ma 14:45
dinsdag di 14:45
woensdag wo 13:20
15:45
De Flummels
5.9★

De Flummels 3D

vandaag do ...
morgen vr ...
zaterdag za ...
zondag zo 14:10
maandag ma 13:10
dinsdag di 13:00
woensdag wo ...
De Nog Grotere Slijmfilm
4.8★

De Nog Grotere Slijmfilm

vandaag do 10:30
13:00
morgen vr 10:00
12:00
14:00
zaterdag za 10:00
12:00
14:00
zondag zo 10:15
13:00
maandag ma 09:30
11:30
13:30
dinsdag di 09:30
11:30
13:30
woensdag wo 10:00
12:00
De Slag Om De Schelde
7.5★

De Slag Om De Schelde

vandaag do 19:00
morgen vr 19:40
zaterdag za 19:45
zondag zo 19:15
maandag ma 13:00
19:30
dinsdag di 13:00
19:45
woensdag wo 19:20
Escape Room: Tournament of Champions
6.1★

Escape Room: Tournament of Champions

vandaag do 19:10
22:30
morgen vr 18:45
23:45
zaterdag za 18:40
23:30
zondag zo 22:45
maandag ma 17:30
22:45
dinsdag di 17:45
22:45
woensdag wo 18:00
22:45
Fast & Furious 9
5.3★

Fast & Furious 9 2D

vandaag do 16:10
21:50
morgen vr 16:30
21:45
zaterdag za 16:30
zondag zo ...
maandag ma 21:30
dinsdag di 20:45
woensdag wo ...
Fast & Furious 9
5.3★

Fast & Furious 9 3D

vandaag do ...
morgen vr 10:15
zaterdag za 10:15
22:30
zondag zo 21:15
maandag ma ...
dinsdag di ...
woensdag wo 21:30
Fien & Teun: Het Grote Dierenfeest

Fien & Teun: Het Grote Dierenfeest

vandaag do ...
morgen vr 09:30
11:10
zaterdag za 09:30
11:10
zondag zo 09:30
maandag ma 09:30
11:05
dinsdag di 09:30
11:05
woensdag wo 09:30
Free Guy

Free Guy 2D

vandaag do ...
morgen vr ...
zaterdag za ...
zondag zo ...
maandag ma ...
dinsdag di ...
woensdag wo 21:15
Free Guy

Free Guy 3D

vandaag do ...
morgen vr ...
zaterdag za ...
zondag zo ...
maandag ma ...
dinsdag di ...
woensdag wo 10:30
13:45
16:00
19:15
Hitman's Wife's Bodyguard
6.2★

Hitman's Wife's Bodyguard

vandaag do 17:20
22:10
morgen vr 18:30
22:30
zaterdag za 18:30
21:45
zondag zo 16:15
19:30
22:15
maandag ma 18:45
21:15
dinsdag di 18:45
21:00
woensdag wo 16:45
19:45
21:45
Jungle Cruise
6.7★

Jungle Cruise 2D

vandaag do ...
morgen vr 10:15
zaterdag za 10:30
zondag zo 19:45
maandag ma ...
dinsdag di ...
woensdag wo ...
Jungle Cruise
6.7★

Jungle Cruise 3D

vandaag do 09:50
12:50
15:00
18:40
21:20
morgen vr 13:30
15:40
19:30
21:00
zaterdag za 13:30
15:40
19:30
20:45
zondag zo 10:00
13:00
15:00
18:50
maandag ma 09:45
12:30
15:30
18:20
21:45
dinsdag di 09:45
12:30
15:45
18:50
21:15
woensdag wo 10:45
13:10
15:30
18:45
Luizenmoeder - De Film
6.6★

Luizenmoeder - De Film

vandaag do 11:50
14:40
16:20
20:00
morgen vr 09:30
12:50
15:30
19:15
20:15
zaterdag za 09:30
13:15
16:00
19:10
20:00
zondag zo 12:10
14:30
17:30
20:15
maandag ma 14:00
17:00
18:30
20:15
dinsdag di 14:00
17:15
18:30
20:15
woensdag wo 10:55
15:00
16:30
20:15
Meskina
6.5★

Meskina

vandaag do 17:15
19:45
morgen vr 18:00
23:30
zaterdag za 18:15
23:15
zondag zo 19:00
maandag ma 17:45
19:45
dinsdag di 18:00
20:00
woensdag wo 19:00
Old
6.0★

Old

vandaag do 22:00
morgen vr 22:45
zaterdag za 22:30
zondag zo 22:00
maandag ma 22:00
dinsdag di 22:15
woensdag wo 22:15
Space Jam A New Legacy (NL)
4.4★

Space Jam A New Legacy (NL)

vandaag do 10:15
14:00
morgen vr 16:00
zaterdag za 12:50
zondag zo 16:45
maandag ma 13:40
15:00
dinsdag di 10:40
15:00
woensdag wo 12:05
Space Jam A New Legacy (OV)
4.4★

Space Jam A New Legacy (OV)

vandaag do 11:30
morgen vr 16:40
zaterdag za 16:30
zondag zo ...
maandag ma 18:00
dinsdag di 18:00
woensdag wo ...
Spirit Ongetemd (NL)
5.4★

Spirit Ongetemd (NL)

vandaag do 10:50
13:00
morgen vr 09:50
14:30
zaterdag za 09:45
14:20
zondag zo 09:50
13:10
maandag ma 09:30
11:45
dinsdag di 09:40
11:50
woensdag wo 11:10
13:15
The Forever Purge
5.4★

The Forever Purge

vandaag do 22:20
morgen vr 23:15
zaterdag za 23:30
zondag zo 22:30
maandag ma 22:15
dinsdag di 22:30
woensdag wo 22:30
The Green Knight
7.5★

The Green Knight

vandaag do 16:30
19:20
morgen vr 17:30
20:30
zaterdag za 17:20
20:15
zondag zo 16:50
21:30
maandag ma ...
dinsdag di ...
woensdag wo 17:50
The Suicide Squad

The Suicide Squad 2D

vandaag do 15:45
17:45
20:45
21:30
morgen vr 16:30
17:15
21:15
22:20
zaterdag za 16:30
17:10
21:15
22:20
zondag zo 15:50
17:45
20:45
21:45
maandag ma 10:45
15:30
18:45
21:15
dinsdag di 13:15
15:20
18:20
21:45
woensdag wo 16:20
18:30
22:00
Tom & Jerry (NL)
5.3★

Tom & Jerry (NL)

vandaag do ...
morgen vr ...
zaterdag za ...
zondag zo 11:10
maandag ma 10:30
dinsdag di 10:30
woensdag wo 09:45
Words on Bathroom Walls
7.2★

Words on Bathroom Walls

vandaag do 11:40
morgen vr ...
zaterdag za ...
zondag zo 13:30
maandag ma 16:10
dinsdag di 16:10
woensdag wo ...

hoogst gewaardeerd in Nijmegen

 • Cidade de Deus
 • Shadow Game
 • Tokyo Story
 • Jazz on a Summer's Day
 • Buurman & Buurman: Bakken en grillen
 • The Painter and the Thief
 • Minari
 • The Mauritanian
 • The Green Knight
 • De Slag Om De Schelde
 • In the Heights
 • Gunda
 • Nomadland
 • A Quiet Place Part II
 • This Is Not a Burial, It's a Resurrection
 • Words on Bathroom Walls

Momenteel heeft deze bioscoop geen voorstellingen

volgende week in de bioscoop

 • Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait
 • I never cry
 • Sweat
 • Free Guy
 • Shadow in the Cloud
 • La Haine
 • Stormwind - in zwaar weer
 • The Hidden Life of Trees
 • Oliver Sacks: His Own Life
A Quiet Place Part II
7.4★

A Quiet Place Part II

vandaag do ...
morgen vr 18:30
zaterdag za ...
zondag zo 18:10
maandag ma ...
dinsdag di ...
woensdag wo 17:50
Ainbo: Heldin van de Amazone
4.7★

Ainbo: Heldin van de Amazone 2D

vandaag do 11:10
13:50
16:10
morgen vr 11:10
12:20
16:10
zaterdag za 11:10
12:20
16:10
zondag zo 11:10
13:50
16:10
maandag ma 13:50
16:10
dinsdag di 13:50
16:10
woensdag wo 14:00
16:10
Black Widow
6.9★

Black Widow 2D

vandaag do 14:20
21:40
morgen vr 15:30
21:30
zaterdag za 15:30
21:30
zondag zo 14:20
21:40
maandag ma 14:20
21:40
dinsdag di 14:20
21:40
woensdag wo 11:00
18:30
Bon Bini: Judeska in da House
6.2★

Bon Bini: Judeska in da House

vandaag do 18:00
morgen vr ...
zaterdag za ...
zondag zo 18:00
maandag ma 18:00
dinsdag di 18:00
woensdag wo 18:10
De Boss Baby: Familiezaken
5.9★

De Boss Baby: Familiezaken 2D

vandaag do 10:40
15:30
morgen vr 10:40
15:40
zaterdag za 10:40
15:40
zondag zo 11:20
15:30
maandag ma 10:40
15:30
dinsdag di 10:40
15:30
woensdag wo 10:40
15:30
De Croods 2: Een nieuw begin
7.0★

De Croods 2: Een nieuw begin 2D

vandaag do 10:50
13:10
morgen vr 11:20
13:40
zaterdag za 13:40
zondag zo 10:50
13:10
maandag ma 10:50
13:10
dinsdag di 10:50
13:10
woensdag wo 10:50
13:10
De Flummels
5.9★

De Flummels 2D

vandaag do 13:20
morgen vr 13:20
zaterdag za 13:20
zondag zo 13:20
maandag ma 11:10
13:20
dinsdag di 11:10
13:20
woensdag wo 10:30
13:20
De Nog Grotere Slijmfilm
4.8★

De Nog Grotere Slijmfilm

vandaag do 12:10
morgen vr 13:10
zaterdag za 13:10
zondag zo 12:15
maandag ma 12:10
dinsdag di 12:10
woensdag wo 14:30
De Slag Om De Schelde
7.5★

De Slag Om De Schelde

vandaag do 11:00
morgen vr 18:20
zaterdag za 18:20
zondag zo 13:00
maandag ma 11:00
dinsdag di ...
woensdag wo ...
Escape Room: Tournament of Champions
6.1★

Escape Room: Tournament of Champions

vandaag do 22:30
morgen vr 22:30
zaterdag za 16:45
22:30
zondag zo 22:30
maandag ma 22:30
dinsdag di 22:30
woensdag wo 22:30
Fast & Furious 9
5.3★

Fast & Furious 9 2D

vandaag do 12:30
21:15
morgen vr 12:30
21:20
zaterdag za 12:30
21:20
zondag zo 12:30
21:15
maandag ma 12:30
21:20
dinsdag di 12:30
21:20
woensdag wo 21:40
Fien & Teun: Het Grote Dierenfeest

Fien & Teun: Het Grote Dierenfeest

vandaag do ...
morgen vr ...
zaterdag za ...
zondag zo 11:00
maandag ma ...
dinsdag di ...
woensdag wo ...
Fien & Teun: Het Grote Dierenfeest

Fien & Teun: Het Grote Dierenfeest

vandaag do 10:20
morgen vr 10:30
zaterdag za 10:30
zondag zo 11:00
maandag ma 10:20
dinsdag di 10:20
woensdag wo 10:00
Free Guy

Free Guy 2D

vandaag do ...
morgen vr ...
zaterdag za ...
zondag zo ...
maandag ma ...
dinsdag di ...
woensdag wo 10:10
12:50
16:40
18:40
21:30
Godzilla vs Kong
6.4★

Godzilla vs Kong 2D

vandaag do ...
morgen vr ...
zaterdag za ...
zondag zo ...
maandag ma ...
dinsdag di 11:00
woensdag wo ...
Hitman's Wife's Bodyguard
6.2★

Hitman's Wife's Bodyguard

vandaag do 16:40
22:00
morgen vr 18:40
22:00
zaterdag za 18:40
22:10
zondag zo 16:40
22:00
maandag ma 18:30
22:00
dinsdag di 18:30
22:00
woensdag wo 22:00
In the Heights
7.4★

In the Heights

vandaag do 10:30
morgen vr 10:20
zaterdag za 10:20
zondag zo 10:40
maandag ma 10:30
dinsdag di ...
woensdag wo ...
Jungle Cruise
6.7★

Jungle Cruise 2D

vandaag do 10:00
13:00
16:20
18:40
20:20
morgen vr 10:00
13:00
16:20
18:50
21:40
zaterdag za 10:10
16:20
19:10
21:40
zondag zo 10:30
16:20
18:40
20:20
maandag ma 10:00
13:00
16:20
18:40
20:20
dinsdag di 10:00
13:00
16:20
18:40
20:20
woensdag wo 13:00
16:20
18:20
20:30
Luizenmoeder - De Film
6.6★

Luizenmoeder - De Film

vandaag do 14:00
16:00
19:00
21:00
morgen vr 13:50
16:00
19:00
21:00
zaterdag za 13:30
16:00
19:00
21:00
zondag zo 14:00
16:00
19:00
20:40
maandag ma 14:00
16:00
19:00
21:00
dinsdag di 14:00
16:00
19:00
21:00
woensdag wo 11:50
16:00
19:00
21:20
Meskina
6.5★

Meskina

vandaag do 19:30
morgen vr 19:10
zaterdag za 14:00
19:50
zondag zo 19:30
maandag ma 19:30
dinsdag di 19:30
woensdag wo 19:30
Old
6.0★

Old

vandaag do 19:40
morgen vr 19:30
zaterdag za 18:50
zondag zo 19:40
maandag ma 19:40
dinsdag di 19:40
woensdag wo ...
Run
6.7★

Run

vandaag do ...
morgen vr ...
zaterdag za ...
zondag zo 17:20
maandag ma ...
dinsdag di ...
woensdag wo ...
Songbird
4.7★

Songbird

vandaag do 17:20
morgen vr 16:50
zaterdag za 18:30
zondag zo 10:00
maandag ma 17:20
dinsdag di 17:20
woensdag wo 12:40
Space Jam A New Legacy (NL)
4.4★

Space Jam A New Legacy (NL)

vandaag do 13:30
morgen vr 13:30
zaterdag za 10:00
13:00
zondag zo 13:30
maandag ma 13:30
dinsdag di 13:30
woensdag wo 10:40
13:30
Space Jam A New Legacy (OV)
4.4★

Space Jam A New Legacy (OV)

vandaag do 18:10
morgen vr ...
zaterdag za ...
zondag zo ...
maandag ma 18:10
dinsdag di 18:10
woensdag wo ...
Spirit Ongetemd (NL)
5.4★

Spirit Ongetemd (NL)

vandaag do 10:10
15:40
morgen vr 10:10
14:30
zaterdag za 10:10
14:30
zondag zo 10:10
15:40
maandag ma 10:10
15:40
dinsdag di 10:10
15:40
woensdag wo 10:20
15:40
The Forever Purge
5.4★

The Forever Purge

vandaag do 22:20
morgen vr 22:20
zaterdag za 22:20
zondag zo 22:20
maandag ma 22:20
dinsdag di 22:20
woensdag wo ...
The Mauritanian
7.5★

The Mauritanian

vandaag do ...
morgen vr 10:10
zaterdag za ...
zondag zo ...
maandag ma ...
dinsdag di 10:30
woensdag wo ...
The Suicide Squad

The Suicide Squad 2D

vandaag do 15:50
19:20
21:50
morgen vr 15:50
19:20
21:50
zaterdag za 10:50
15:50
19:20
21:50
zondag zo 15:50
19:20
21:50
maandag ma 15:50
19:20
21:50
dinsdag di 15:50
19:20
21:50
woensdag wo 15:50
19:20
21:50
Words on Bathroom Walls
7.2★

Words on Bathroom Walls

vandaag do 18:20
morgen vr 16:30
zaterdag za 16:30
zondag zo 18:20
maandag ma 16:40
dinsdag di 16:40
woensdag wo 15:00